Het project

Een wijk volop in ontwikkeling!

Twee nieuwe supermarkten, een gevarieerd winkelaanbod, duurzame appartementen voor verschillende doelgroepen, ruime parkeermogelijkheden, een nieuw wijkcentrum als Huis van de Wijk, een gezondheidscentrum, veel groen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Dat alles heeft het nieuwe centrum van Gageldonk straks te bieden.

Het nieuwe centrumhart belooft de kers op de taart te zijn voor de wijkvernieuwing van Gageldonk-West. Dit stadsdeel schakelt om van een typische naoorlogse stadswijk naar een hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving, met een uitstraling en aantrekkingskracht voorbij de grenzen van de wijk.

Nieuw winkelcentrum
Daarvoor staat er de komende jaren heel wat te gebeuren. Het oude winkelcentrum De Gentiaan gaat daarvoor in fasen tegen de vlakte.

Het nieuwe winkelcentrum komt centraal te liggen in het nieuwe wijkhart. Het eerste gebouw zal in ieder geval onderdak bieden aan twee supermarkten: Jumbo en AK Markt. De laatste supermarkt verhuist daarvoor van de tijdelijke voorziening aan de Kamperfoeliestraat naar de nieuwbouw. Aan de zuidzijde van het Piusplein komt een tweede gebouw met winkels en appartementen. Ook zijn er gesprekken met ondernemers die zich willen vestigen in het nieuwe winkelcentrum.

Openbare ruimte
Om het nieuwe centrum mogelijk te maken, verdwijnt het Piusplein als doorgaande straat. Het verkeer kan straks gebruikmaken van de nieuwe centrumring Kastanjelaan-Lorkstraat-Gentiaanstraat-Berkstraat. Voor de automobilist zijn er ruime parkeermogelijkheden, onder meer op het Piusplein en op het nieuwe parkeerterrein aan de Kastanjelaan.
In het centrumplan is veel aandacht voor groen. Zo komt er op het Piusplein veel ruimte voor groen. Het bestaande Piuspark zal in samenwerking met de bewoners een definitieve inrichting krijgen.

Gezondheidscentrum
Ook de leegstaande Heilig Hart Kerk krijgt een rol in het nieuwe centrum van Gageldonk. Er zijn plannen om hierin een gezondheidscentrum onder te brengen. Het gaat dan om twee huisartspraktijken, een apotheek, fysiotherapeut, prikpost en diverse andere zorgondernemers. De plannen worden nu verder uitgewerkt.

Terug naar home

 

Bron: www.wijmakendewijk.nl